Nedjelja , 24.9.2023. | 18:23
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

2. godina

Pretraživanje

Traži
Kolegiji
Vup.hr : Upravno postupovno pravo I

Upravno postupovno pravo I

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 3+0

Općenito o pravno-zaštitnim postupcima, definiranje upravnog postupka...
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić
Vup.hr : Financiranje javnih potreba I

Financiranje javnih potreba I

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

Javne financije – znanstvena disciplina koja izučava sve elemente, instrumente i učinke prikupljanja prihoda s jedne strane i njihovo trošenje s druge strane
Nastavnik: dr.sc. Svjetlana Letinić
Vup.hr : Osnove građanskog prava I

Osnove građanskog prava I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

definirati pojam i načela građanskog prava, razlikovati subjekte građanskog prava, definirati subjektivna građanska prava, razlikovati objekte građanskog prava, definirati pojam i vrste pravnih poslova...
Nastavnik: Jasmina Mlađenović dipl.iur.
Vup.hr : Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora I

Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora I

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+0

Opće kompetencije u predmetu Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora odnose se, ponajprije, na upoznavanje pojma javni sektor koji čini u današnje vrijeme značajnu odrednicu. Javni sektor, interpoliran između državnog i privatnog, brine se o potrebama i interesima...
Nastavnik: dr.sc. Mirela Mezak Matijević
Vup.hr : Engleski jezik III

Engleski jezik III

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Kroz kolegij Engleski jezik II studente se uvodi u počela i specifičnosti stručnog jezika,pri čemu je glavni cilj daljnje razvijanje jezičnih vještina u kontekstu struke...
Nastavnik: Vesna Vulić prof.
Vup.hr : Njemački jezik III

Njemački jezik III

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 1+1

Die Industrie. Das Handwerk. Dienstleistungen. Handel. Die Verkehrswirtschaft. Der Tourismus. Unternehmen und Institutionen. Die Aufgaben des Betriebs. Kosten...
Nastavnik: Jasminka Hajpek prof.
Vup.hr : Stručna praksa I

Stručna praksa I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 0+8

 
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić
Vup.hr : Organizacija i metode rada u upravi

Organizacija i metode rada u upravi

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 3+0

Teorija organizacije, Klasična teorija organizacije. Neoklasična teorija organizacije, Moderna teorija organizacije...
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić
Vup.hr : Financiranje javnih potreba II

Financiranje javnih potreba II

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

Javni rashodi. Pojam i veličina javnih rashoda. Vrste javnih rashoda. Načela javnih rashoda. Struktura javnih rashoda. Uzroci porasta javnih rashoda. Efekti javnih rashoda.
Nastavnik: dr.sc. Svjetlana Letinić
Vup.hr : Osnove građanskog prava II

Osnove građanskog prava II

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

Definirati temeljna načela obveznog prava, razlikovati vrste obveza, razlikovati vrste ugovora, objasniti sklapanje ugovora, definirati odnos odgovornosti za štetu...
Nastavnik: Jasmina Mlađenović dipl.iur., dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša
Vup.hr : Upravno postupovno pravo II

Upravno postupovno pravo II

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Osposobiti studente za stjecanje znanja u području uprave, upravnoga postupovnog prava...
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić
Vup.hr : Statusno pravo građana

Statusno pravo građana

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

Pojam braka. Trajna obilježja braka. Pretpostavke za postojanje braka. Bračne smetnje – uklonjive, neuklonjive. Postupak sklapanja braka. Osobna prava i dužnosti bračnih drugova...
Nastavnik: dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša
Vup.hr : Lokalna samouprava

Lokalna samouprava

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Lokalna samouprava predmet je na drugoj godini stručnog Upravnog studija. Kao što mu i sam naziv kaže, predstavlja početak i kraj pojma lokalne samouprave. Dakle, počevši od...
Nastavnik: dr.sc. Mirela Mezak Matijević, doc.dr.sc. Tunjica Petrašević
Vup.hr : Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora II

Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora II

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+0

Društvene djelatnosti u užem smislu (Predškolski odgoj i naobrazba; Osnovno školstvo; Srednje školstvo; Znanstvena djelatnost i visoko obrazovanje; Autorska kultura; Reproduktivna kultura; Zaštitarska kultura; Šport i športske djelatnosti...
Nastavnik: dr.sc. Mirela Mezak Matijević
Vup.hr : Stručna praksa II

Stručna praksa II

ECTS bodovi: 2 Nastavno opterećenje: 0+4

 
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić, dr.sc. Mirela Mezak Matijević
Vup.hr : Uredsko poslovanje

Uredsko poslovanje

Ects bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

 
Nastavnik: Višnja Tomić Dalić univ.spec.iur.
Vup.hr : SEMINAR - OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA I

SEMINAR - OSNOVE GRAĐANSKOG PRAVA I

 

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: Jasmina Mlađenović dipl.iur.
Vup.hr : SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO I

SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO I

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić
Vup.hr : SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO II

SEMINAR - UPRAVNO POSTUPOVNO PRAVO II

 

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić
Vup.hr : SEMINAR - USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA II

SEMINAR - USTROJSTVO I DJELOVANJE JAVNOG SEKTORA II

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: dr.sc. Mirela Mezak Matijević