Ponedjeljak , 19.4.2021. | 02:09
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Lokalna samouprava

Pretraživanje

Traži

Detaljni izvedbeni plan 2019.-2020.

Detaljni izvedbeni plan 2019.-2020.(200416162223303.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 335 kb

Datum objave: 16.4.2020.

Novi revidirani detaljni izvedbeni plan

Novi revidirani detaljni izvedbeni plan(19052955616840.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 326 kb

Datum objave: 29.5.2019.

Obavijest o kolokviju za izvanredne studente iz kolegija Lokalna samouprava

Obavijest o kolokviju za izvanredne studente iz kolegija Lokalna samouprava


Prvi kolokvij za izvanredne studente je 27.6.2019. u 17:00 sati u dvorani Lerman (gradivo prvog kolokvija prema skripti Lokalna samouprava jest od 1. do 193. slajda)
Drugi kolokvij za izvanredne studente je 10.7.2019. u vrijeme ispitnog roka (gradivo drugog kolokvija prema skripti Lokalna samouprava jest od 194. do 382. slajda)

Detaljni izvedbeni plan

Detaljni izvedbeni plan(18101111854163.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 230 kb

Datum objave: 11.10.2018.

Obavijest redovnim studentima druge godine Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij

Obavijest redovnim studentima druge godine Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij


Predavanja za redovne studente iz kolegija Lokalna samouprava održat će se 3.4.2018. u 17:00 sati u dvorani Špun (odrada od 12.4.). 

Obavijest o odradi predavanja iz kolegija Lokalna samouprava

Obavijest o odradi predavanja iz kolegija Lokalna samouprava


Dana 19.3.2018. u 17:00 sati u dvorani Lerman održat će se predavanje iz kolegija Lokalna samouprava.

Obavijest izvanrednim studentima o kolegiju Lokalna samouprava

Obavijest izvanrednim studentima o kolegiju Lokalna samouprava


Prvi kolokvij za izvanredne studente iz kolegija Lokalna samouprava je 12. lipnja 2018. godine u 17:00 sati u dvorani Cesarić (literatura za prvi kolokvij je od 1.-195. slajda - Mezak, M. Lokalna samouprava, skripta).
Drugi kolokvij je 26. lipnja 2018. godine u 16:00 sati u dvorani Peić (literatura za drugi kolokvij je od 196.-383. slajda - Mezak, M. Lokalna samouprava, skripta).

Rezultati drugog kolokvija za redovne studente

Rezultati drugog kolokvija za redovne studente(1706146262351.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 29 kb

Datum objave: 14.6.2017.

Obavijest redovnim studentima druge godine Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij

Obavijest redovnim studentima druge godine Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij

Nadoknada predavanja iz kolegija Lokalna samouprava je u utorak (30.05.2017.) u 10:15 sati u dvorani Babukić.

Obavijest redovnim studentima druge godine Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij

Obavijest redovnim studentima druge godine Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij


Nadoknada predavanja iz kolegija Lokalna samouprava je u srijedu (17.5.2017.) u 8:30 sati u dvorani Babukić.

Obavijest izvanrednim studentima o kolokviju iz kolegija Lokalna samouprava

Obavijest izvanrednim studentima o kolokviju iz kolegija Lokalna samouprava


Prvi kolokvij za izvanredne studente iz kolegija Lokalna samouprava je 5.6.2017. u 17:00 sati u dvorani M. Peića. Drugi kolokvij je 3.7.2017. u 17:00 sati u dvorani M. Peića. Gradivo za prvi kolokvij je iz skripte (objavljena na stranicama Veleučilišta) i to od prvog slajda pa zaključno s temom Načelo supsidijarnosti. Ostali slajdovi su dio drugog kolokvija. Studenti koji planiraju izaći na kolokvij dužni su se prijaviti mail-om najranije tjedna dana prije održavanja kolokvija. Ostali materijali biti će poslani mail-om.

Obavijest redovnim studentima druge godine Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij


Obavijest redovnim studentima druge godine Preddiplomskog stručnog studija Upravni studij

Odrada predavanja iz kolegija Lokalna samouprava je u petak (5.5.2017.) u 14:00 sati u dvorani Lerman.

Rezultati kolokvija

Rezultati kolokvija(170503105310316.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 30 kb

Datum objave: 3.5.2017.

Obavijest o kolokviju za izvanredne studente iz kolegija Lokalna samouprava

Obavijest o kolokviju za izvanredne studente iz kolegija Lokalna samouprava


Prvi kolokvij za izvanredne studente iz kolegija Lokalna samouprava je 11.05.2016. u 16:00 sati u dvorani D. Cesarić.
Drugi kolokvij iz istog predmeta je 01.06.2016. u 16.00 sati u dvorani D. Cesarić. 

Rezultati ispita

Rezultati ispita(1503235030782.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 28 kb

Datum objave: 23.3.2015.

Rezultati ispita

Rezultati ispita(140318184138987.doc)

Vrsta dokumenta: MS Word(doc)

Veličina: 24 kb

Datum objave: 18.3.2014.

Detaljni izvedbeni plan


Detaljni izvedbeni plan

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 386 kb

Datum objave: 17.3.2014.

<