Četvrtak , 26.11.2020. | 20:02
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Lokalna samouprava

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Mirela Mezak Matijević
Ime i prezime: dr.sc. Mirela Mezak Matijević
Telefon: 034/311-466
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -


Nastavnik

Tunjica Petrašević
Ime i prezime: doc.dr.sc. Tunjica Petrašević
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -