Srijeda , 27.1.2021. | 15:12
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Ustrojstvo i djelovanje javnog sektora I

Pretraživanje

Traži

Nastavnik

Mirela Mezak Matijević
Ime i prezime: dr.sc. Mirela Mezak Matijević
Telefon: 034/311-466
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -