Subota , 3.6.2023. | 04:11
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Upravni studij

 

Kolegiji

 

3. godina

Pretraživanje

Traži
Kolegiji
Vup.hr : Ekonomika uprave

Ekonomika uprave

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

 
Nastavnik: dr.sc. Antun Marinac
Vup.hr : Osnove radnog i socijalnog prava I

Osnove radnog i socijalnog prava I

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Razlikovati osnovne pojmove radnog prava, objasniti odnose s drugim pravnim granama, razlikovati međunarodno radno i europsko radno pravo, definirati...
Nastavnik: dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša, prof.dr.sc. Mario Vinković
Vup.hr : Nomotehnika

Nomotehnika

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

Znanost o o sastavljanju, izradi pravnih propisa (nomos=zakon, tehne=vještina)
Nastavnik: Višnja Tomić Dalić univ.spec.iur., Daliborka Uršić mag.iur.
Vup.hr : Arhivistika

Arhivistika

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

definirati pojam i zadaću arhivistike i pomoćnih povijesnih znanosti, definirati pojam i ulogu arhiva, vrste arhiva, ukazati na zadatke suvremenih arhiva, objasniti vezu arhivskog i ragistraturnog gradiva i način sređivanja arhivskog gradiva...
Nastavnik: dr.sc. Kristian Đokić, Antonija Marinclin prof., dipl.knjiž.
Vup.hr : Ekonomska politika

Ekonomska politika

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 3+0

Kompetentnom je pravniku danas potrebno poznavanje ključnih ekonomskih kategorija, pojavnih oblika ekonomskih...
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž
Vup.hr : Stručna praksa III

Stručna praksa III

ECTS bodovi: 2 Nastavno opterećenje: 0+4

 
Nastavnik: dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša, dr.sc. Antun Marinac, dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić, dr.sc. Mirela Mezak Matijević
Vup.hr : Europske integracije

Europske integracije

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+1

Oblikovanje suvremenih teorijskih znanja i spoznaja o gospodarskim integracijskim procesima među državama...
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž
Vup.hr : Zemljišno knjižno upravno pravo

Zemljišno knjižno upravno pravo

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+1

2+1 Sustavi publiciranja prava na nekretninama u modernim pravnim porecima...
Nastavnik: dr.sc. Antun Marinac, Renata Marić - Ivanović dipl.iur.
Vup.hr : Menadžment ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+1

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: doc.dr.sc. Hrvoje Budić
Vup.hr : Osnove radnog i socijalnog prava II

Osnove radnog i socijalnog prava II

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 3+0

definirati pravilnik o radu,objasniti postupak ostvarivanja prava i izvršavanja obveza iz radnog odnosa, definirati kolektivni ugovor, razlikovati mirne od borbenih načina rješavanja radnih sporova...
Nastavnik: dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša, prof.dr.sc. Mario Vinković
Vup.hr : Osnove trgovačkog prava

Osnove trgovačkog prava

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 3+0

Cilj kolegija je upoznati studente stručnog studija Trgovina, stručnog studija Računovodstvo te stručnog Upravnog studija s temeljnim pojmovima trgovačkog prava...
Nastavnik: dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša, dr.sc. Sanja Gongeta
Vup.hr : Stručna praksa IV

Stručna praksa IV

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 0+8

 
Nastavnik: dr.sc. Marijeta Vitez Pandžić
Vup.hr : Zemljišno i knjižno upravno pravo

Zemljišno i knjižno upravno pravo

 

Predmet se ne izvodi.
Nastavnik: dr.sc. Antun Marinac, Renata Marić - Ivanović dipl.iur.
Vup.hr : SEMINAR - EKONOMSKA POLITIKA

SEMINAR - EKONOMSKA POLITIKA

 

Kolegij se ne izvodi
Nastavnik: dr.sc. Mirjana Jeleč Raguž
Vup.hr : SEMINAR - OSNOVE RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA I

SEMINAR - OSNOVE RADNOG I SOCIJALNOG PRAVA I

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+1

 
Nastavnik: dr.sc. Dragana Bjelić Gaćeša, prof.dr.sc. Mario Vinković