Utorak , 28.1.2020. | 12:44
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vijesti

 

Stipendije 2016

Objavljeno: 13.5.2016. u 10:59
Prikaza: 4903
Autor: Administrator
|

Konačna lista dobitnika stipendije Veleučilišta u Požegi


Konačna lista dobitnika stipendije Veleučilišta u Požegi

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 191 kb

Datum objave: 13.5.2016.

Objavljeno: 21.4.2016. u 14:38
Prikaza: 5439
Autor: Administrator
|

Konačna lista dobitnika stipendije

Konačna lista dobitnika stipendije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 188 kb

Datum objave: 21.4.2016.

Objavljeno: 7.4.2016. u 10:37
Prikaza: 5940
Autor: Administrator
|

NATJEČAJ za dodjelu stipendija redovitim studentima Veleučilišta u Požegi za akademsku godinu 2015./2016.

Veleučilište u Požegi, Vukovarska 17, Požega, raspisuje

 NATJEČAJ

za dodjelu stipendija redovitim studentima Veleučilišta u Požegi za akademsku godinu 2015./2016.


Stipendija je namijenjena studentima Veleučilišta u Požegi u sljedećim kategorijama:

1. izvrsnost,

2. socio-ekonomski status.

 

Godišnji iznos jedne stipendije iznosi 8000,00 kn za 1. kategoriju i 10000,00 kn za 2. kategoriju.

Veleučilište u Požegi dodjeljuje ukupno petnaest (15) stipendija i to deset (10) najboljim studentima na svakom studiju te pet (5) studentima posebnog socio-ekonomskog statusa sukladno tablicama:

 

Izvrsnost

Broj stipendija

Računovodstvo

2

Trgovina

2

Upravni studij

2

Vinogradarstvo-vinarstvo-voćarstvo

2

Prehrambena tehnologija

2

Socio-ekonomski status

Broj stipendija

Svi studiji

5

Pravo prijave na natječaj za 1. kategoriju imaju:

 • -redoviti studenti upisani na 2. ili 3. godinu preddiplomskog stručnog studija,
 • -studenti koji su u akademskoj godini 2014./2015. ostvarili najmanje 55 ECTS bodova,
 • -studenti koji do predaje zahtjeva imaju minimalan težinski prosjek ocjena 3,500,
 • -studenti koji su prvi put upisali godinu,
 • -studenti koji nisu upisali mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2015./2016.,
 • -studenti koji nemaju prekid studiranja,
 • -studenti koji nisu prešli s drugih visokih učilišta,
 • -studenti koji ne primaju stipendiju koja se financira iz državnog proračuna.

Uz prijavu studenti trebaju priložiti:

 • -izjavu (preuzeti u Studentskoj službi ili na www.vup.hr),
 • -potvrdu o upisu s prijepisom ocjena iz koje je vidljiv težinski prosjek,
 • -preslika odluke o imenovanju demonstratora (ako postoji),
 • -preslika priznanja iz kojeg je vidljivo da je student sudjelovao na natjecanju iz područja struke (ako postoji),
 • -preslika impresuma i sadržaja časopisa koji je objavio znanstveni/stručni rad s imenom autora i nazivom rada (ako postoji).

Pravo prijave na natječaj za 2. kategoriju imaju:

 • -redoviti studenti preddiplomskog stručnog studija,
 • -studenti koji su u akademskoj godini 2014./2015. ostvarili najmanje 45 ECTS bodova (osim studenata 1. godine),
 • -studenti koji su prvi put upisali godinu,
 • -studenti koji nisu upisali mirovanje studentskih obveza u akademskoj godini 2015./2016.,
 • -studenti koji nemaju prekid studiranja,
 • -studenti koji nisu prešli s drugih visokih učilišta,
 • -studenti koji ne primaju stipendiju koja se financira iz državnog proračuna.

Uz prijavu studenti trebaju priložiti:

 • -izjavu (preuzeti u Studentskoj službi ili na www.vup.hr),
 • -potvrdu o upisu,
 • -izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (preuzeti u Studentskoj službi ili na www.vup.hr),
 • -potvrde nadležne porezne uprave o visini ukupno ostvarenih prihoda u 2015. godini za sve članove zajedničkog kućanstva,
 • -potvrde o visini ukupno isplaćene mirovine za 2015. godinu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici obiteljske mirovine,
 • -potvrda Centra za socijalnu skrb (za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade),
 • -preslika rodnog lista djeteta (za studenta-roditelja),
 • -preslika rodnog lista studenta ili smrtnog lista roditelja ili drugi dokaz o smrti (za studenta bez jednog ili oba roditelja),
 • -preslika rješenja nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje (za studenta s jednim ili oba roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100%),
 • -potvrda nadležnog tijela (za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju),
 • -preslika rodnog lista brata ili sestre (za studenta koji ima brata ili sestru predškolske dobi),
 • -potvrda osnovne škole, srednje škole ili visokog učilišta (za studenta koji ima brata ili sestru koji se redovito školuju),
 • -kopija osobne iskaznice (za studenta koji studira izvan mjesta prebivališta).

Bodovanje za 2. kategoriju:

-za studenta koji mjesečno po članu kućanstva ima mjesečno 500,00 kuna prihoda (ili manje) priznaje se 150 bodova, od 500,01 kuna do 750,00 kn priznaje se 125 bodova, od 750,01 kuna do 1000,00 kuna priznaje se 100 bodova, od 1000,01 kuna 1250,00 priznaje se 75 bodova, od 1250,01 do 1500,00 kuna priznaje se 50 bodova, od 1500,01 do 1750,00 priznaje se 30 bodova, a od 1750, 01 do 2161,90 priznaje se 15 bodova,

 • -za studenta čija je obitelj korisnik isključivo zajamčene minimalne naknade priznaje se 20 bodova,
 • -za studenta koji je roditelj priznaje se 30 bodova za svako dijete,
 • -za studenta kojem je roditelj umro, nestao ili nepoznat priznaje se 30 bodova za svakog roditelja,
 • -za studenta koji ima roditelja s tjelesnim oštećenjem od 100% priznaje se 15 bodova za svakog roditelja,
 • -za studenta koji ima brata ili sestru s teškoćama u razvoju priznaje se po 20 bodova za svakog brata ili sestru ako žive u zajedničkom kućanstvu,
 • -za studenta koji ima brata ili sestru predškolske dobi ili je u sustavu redovitog obrazovanja ako žive u zajedničkom kućanstvu priznaje se 15 bodova za svakog brata ili sestru,
 • -za studenta čije je mjesto prebivališta udaljeno 30 i više kilometara od mjesta studiranja priznaje se 20 bodova.

Povjerenstvo za dodjelu stipendija sastavit će rang-listu studenata.

U slučaju jednakog težinskog prosjeka dva ili više studenata u 1. kategoriji prednost će imati studenti koji imaju veći broj ECTS bodova (ukupno) ili dodatna postignuća kao što su demonstratura, sudjelovanje na natjecanjima ili objavljen znanstveni/stručni rad.

U slučaju jednakog broja bodova dva ili više studenata u 2. kategoriji prednost će imati studenti koji imaju niži prihod po članu kućanstva.

Student se može prijaviti na natječaj u samo jednoj kategoriji.

Stipendije će se isplaćivati za razdoblje od listopada 2015. do srpnja 2016. godine.

Natječaj će se objaviti na službenim web stranicama Veleučilišta u Požegi www.vup.hri na oglasnoj ploči.

Prijave na natječaj podnose se u roku 10 dana od dana objave natječaja u zatvorenoj koverti osobno u Studentskoj službi Veleučilišta ili poštom na adresu: VELEUČILIŠTE U POŽEGI, Studentska služba, Vukovarska 17, 34000 POŽEGA, s naznakom „Natječaj za stipendije".

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati. Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 3 dana od dana zaključenja natječaja na službenoj web stranici Veleučilišta www.vup.hr.

Objavljeno: 7.4.2016. u 10:36
Prikaza: 5939
Autor: Administrator
|

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva


Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 52 kb

Datum objave: 7.4.2016.

Objavljeno: 7.4.2016. u 10:35
Prikaza: 5939
Autor: Administrator
|

Izjava - natječaj za stipendije


Izjava - natječaj za stipendije

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 33 kb

Datum objave: 7.4.2016.