Ponedjeljak , 25.9.2023. | 11:00
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Info

 

Raspored konzultacija

dr.sc. Ankica Budimir

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Prof.dr.sc. Borislav Miličević

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Barbara Pisker, doc.dr.sc.

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.

Ponedeljak

10:00 - 11:00 sati

Utorak

17:00 - 18:00 sati

dr.sc. Brankica Svitlica

Utorak

09:00 - 11:00 sati

dr.sc. Dinko Zima

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

Emil Petošić, mag.ing.agr.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Helena Marčetić, dipl.ing.

Srijeda

09:00 - 10:00 sati

Petak

11:00 - 12:00 sati

mr.sc. Ivica Šnajder

Ponedeljak

11:00 - 13:00 sati

Ivan Soldo, doc.dr.sc.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Jasminka Hajpek, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Josip Mesić

Ponedeljak

08:00 - 09:00 sati

Petak

08:00 - 09:00 sati

dr.sc. Kristian Đokić

Ponedeljak

11:30 - 13:30 sati

Katarina Potnik Galić, doc.dr.sc.

Srijeda

10:00 - 11:00 sati

Petak

09:00 - 10:00 sati

Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Marija Karadža, mag. cin., v. pred.

Ponedeljak

09:30 - 11:30 sati

dr.sc. Mario Hak

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Mario Jakobović, dipl.ing.

Srijeda

12:00 - 14:00 sati

Marko Šostar, Doc.dr.sc.

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

Martina Štimac, mag.educ.biol. et chem.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Nikola Banožić, mag.ing.agr.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Robert Idlbek, doc.dr.sc.

Utorak

08:00 - 10:00 sati

Robert Kneis, bacc.admin.publ.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Tomislav Soldo, dipl.ing.

Utorak

09:00 - 11:00 sati

Valentina Obradović, doc.dr.sc.

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

Vesna Vulić, prof.

Srijeda

09:00 - 10:00 sati

Srijeda

16:00 - 17:00 sati