Srijeda , 18.9.2019. | 09:58
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Info

 

Raspored konzultacija

dr.sc. Ankica Budimir

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

dr.sc. Barbara Pisker

Utorak

11:00 - 13:00 sati

Bojan Radišić, mag.educ.math.et inf.

Ponedeljak

10:00 - 11:00 sati

Utorak

17:00 - 18:00 sati

dr.sc. Brankica Svitlica

Utorak

09:00 - 11:00 sati

dr.sc. Dinko Zima

Ponedeljak

09:00 - 11:00 sati

Emil Petošić, mag.ing.agr.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

mr.sc. Ivica Šnajder

Ponedeljak

11:00 - 13:00 sati

Jasminka Hajpek, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

mr.sc. Josip Mesić

Ponedeljak

08:00 - 09:00 sati

Petak

08:00 - 09:00 sati

dr.sc. Kristian Đokić

Ponedeljak

11:45 - 13:45 sati

dr.sc. Katarina Potnik Galić

Srijeda

08:30 - 09:30 sati

Petak

09:00 - 10:00 sati

Lorena Đurčević, mag.educ.philol.angl

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Marija Blažičević, prof. cin., pred.

Ponedeljak

14:00 - 15:00 sati

Petak

09:00 - 10:00 sati

dr.sc. Mario Hak

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Mario Jakobović, dipl.ing.

Srijeda

12:00 - 14:00 sati

Nikola Banožić, mag.ing.agr.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Robert Kneis, bacc.admin.publ.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Sara Dodiković, prof.

Termin konzultacija je za vrijeme ispitnih rokova

Tomislav Soldo, dipl.ing.

Utorak

09:00 - 11:00 sati

Valentina Obradović, doc.dr.sc.

Ponedeljak

08:00 - 10:00 sati

Vesna Vulić, prof.

Utorak

10:30 - 12:30 sati