Utorak , 21.1.2020. | 08:03
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Botanika

Nastavnik

Dinko  Zima
Ime i prezime: dr.sc. Dinko Zima
Telefon: 034/311-452
Fax: -
E-mail: dzima@vup.hr
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -