Utorak , 30.5.2023. | 07:47
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Kolegiji

 

1. godina

Kolegiji
Vup.hr : Matematika

Matematika

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

Prirodni brojevi, Cijeli brojevi, Brojevni sustavi, Racionalni brojevi...
Nastavnik: Bojan Radišić mag.educ.math.et inf., doc.dr.sc. Ivan Soldo
Vup.hr : Kemija

Kemija

ECTS bodovi: 6 Nastavno opterećenje: 3+2

 
Nastavnik: dr.sc. Dinko Zima
Suradnici: Martina Štimac mag.educ.biol. et chem.
Vup.hr : Primjena računala

Primjena računala

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 1+2

Ovaj kolegij pokušava objediniti potrebna znanja i vještine te omogućiti pojedincu da nesmetano koristi informatičku tehnologiju i prednosti koje ona nudi. Student koji odsluša kolegij i odradi vježbe
Nastavnik: dr.sc. Kristian Đokić, doc.dr.sc. Robert Idlbek
Vup.hr : Tlo i uređenje proizvodnog prostora

Tlo i uređenje proizvodnog prostora

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+1

 
Nastavnik: mr.sc. Ivica Šnajder
Vup.hr : Botanika

Botanika

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+2

 
Nastavnik: dr.sc. Dinko Zima
Vup.hr : Fiziologija bilja

Fiziologija bilja

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+1

 
Nastavnik: dr.sc. Dinko Zima
Vup.hr : Ishrana bilja

Ishrana bilja

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+1

Shvatiti važnost ishrane bilja, Obraditi tlo kao supstrat iz kojeg biljka dobiva vodu...
Nastavnik: mr.sc. Ivica Šnajder
Vup.hr : Uporaba i održavanje strojeva

Uporaba i održavanje strojeva

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+1

 
Nastavnik: Mario Jakobović dipl.ing.
Vup.hr : Tjelesna i zdravstvena kultura I.

Tjelesna i zdravstvena kultura I.

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+2

Kroz nastavu tjelesne i zdravstvene kulture studenti stječu određena motorička znanja putem kinezioloških aktivnosti i to kroz kompleksne aktivnosti (sportove)
Nastavnik: Marija Karadža mag. cin., v. pred.
Vup.hr : Tjelesna i zdravstvena kultura II.

Tjelesna i zdravstvena kultura II.

ECTS bodovi: 1 Nastavno opterećenje: 0+2

Tjelesna i zdravstvena kultura predstavlja nenadoknadivu kvalitetu života i jedan od temeljnih spojeva na globalnu mobilnost mladih ljudi.
Nastavnik: Marija Karadža mag. cin., v. pred.
Vup.hr : Ruralna sociologija

Ruralna sociologija

ECTS bodovi: 3 Nastavno opterećenje: 2+0

 
Nastavnik: doc.dr.sc. Barbara Pisker
Vup.hr : Agroklimatologija

Agroklimatologija

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+1

 
Nastavnik: dr.sc. Brankica Svitlica, Emil Petošić mag.ing.agr.
Vup.hr : Poljoprivredne melioracije

Poljoprivredne melioracije

ECTS bodovi: 5 Nastavno opterećenje: 2+1

 
Nastavnik: Mario Jakobović dipl.ing.
Vup.hr : Poljoprivredna mikrobiologija

Poljoprivredna mikrobiologija

ECTS bodovi: 4 Nastavno opterećenje: 2+1

 
Nastavnik: Tomislav Soldo dipl.ing., Helena Marčetić dipl.ing.