Nedjelja , 29.1.2023. | 13:21
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Kolegiji

 

1. godina

 

Ruralna sociologija

Rezultati ispita od 15.9.2022.

Rezultati ispita od 15.9.2022.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 19.9.2022.

Rezultati ispita od 1/9/2022

Rezultati ispita od 1/9/2022

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 2.9.2022.

Rezultati ispita od 4/7/2022

Rezultati ispita od 4/7/2022

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 4.7.2022.

Rezultati ispita od 13.6.2022.

Rezultati ispita od 13.6.2022.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 16.6.2022.

Rezultati ispita od 3.5.2022.

Rezultati ispita od 3/5/2022

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 5.5.2022.

Rezultati ispita od 22/3/2022

Rezultati ispita od 22/3/2022

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 23.3.2022.

Rezultati ispita od 14/2/2022

Rezultati ispita od 14/2/2022

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 15.2.2022.

Rezultati ponavljačkih kolokvija od 31/1/2022

Rezultati ponavljački kolokvija od 31/1/2022

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 2.2.2022.

Rezultati ispita od 31/1/2022

Rezultati ispita od 31/1/2022

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 2.2.2022.

Rezultati ispita od 7/9/2021

Rezultati ispita od 7/9/2021

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 15 kb

Datum objave: 7.9.2021.

Rezultati ispita od 24/8/2021

Rezultati ispita od 24/8/2021

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 24.8.2021.

Rezultati ispita od 30/6/2021

Rezultati online ispita od 30/6/2021

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 15 kb

Datum objave: 30.6.2021.

Rezultati ispita od 15/3/2021

Rezultati ispita od 15/3/2021

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 17.3.2021.

Rezultati ispita od 15/2/2021

Rezultati ispita od 15/2/2021

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 16.2.2021.

Rezultati ispita od 1/2/2021

Rezultati ispita od 1/2/2021

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 2.2.2021.

Rezultati ispita od 2/9/2020

Rezultati ispita od 2/9/2020

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 2.9.2020.

Rezultati online ispita od 29/6/2020

Rezultati online ispita od 29/6/2020

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 17 kb

Datum objave: 30.6.2020.

Rezultati online ispita od 5/5/2020

Rezultati online ispita od 5/5/2020

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 437 kb

Datum objave: 8.5.2020.

Online ispiti u svibnju

Ispit će se u online okružju održati u pismenom i usmenom obliku, u realnom vremenu.
Studenti će sve potrebne upute primiti mailom (na domenu @vup.hr) dva dana prije održavanja ispita.
Za sve dodatne upite molim javite se na bpisker@vup.hr 

Rezultati ispita od 19/2/2020


Rezultati ispita od 19/2/2020

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 21.2.2020.

Rezultati ponavljačkih kolokvija od 5/2/2020


Rezultati ponavljačkih kolokvija od 5/2/2020

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 7.2.2020.

Rezultati II kolokvija (redoviti studij)


Rezultati II kolokvija (redoviti studij) od 20.1.2020.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 15 kb

Datum objave: 20.1.2020.

Rezultati 1. kolokvija od 18.1.2020. (izvanredni studij)


Rezultati 1. kolokvija od 18.1.2020. (izvanredni studij)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 18.1.2020.

Rezultati 1. kolokvija od 11.11.2019. (redoviti studij)


Rezultati 1. kolokvija od 11.11.2019. (redovitii studij)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 14.11.2019.

Slideovi s predavanja 2019-20.


Slideovi s predavanja 2019-20.

Vrsta dokumenta: Nepoznat format(pptx)

Veličina: 58635 kb

Datum objave: 29.9.2019.

Novi revidirani DIP (2019./2020.)


Novi revidirani DIP (2019.2020.)

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 50 kb

Datum objave: 24.5.2019.

Detaljni izvedbeni plan


Detaljni izvedbeni plan

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 42 kb

Datum objave: 1.10.2018.

Rezultati ispita od 19.6.2018.


Rezultati ispita od 19.6.2018.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 19.6.2018.

Rezultati ispita od 16.4.2018.


Rezultati ispita od 16.4.2018.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 14 kb

Datum objave: 19.4.2018.

Rezultati ispita od 19.3.2018.


Rezultati ispita od 19.3.2018.

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 21.3.2018.

Rezultati ponavljačkog kolokvij - redoviti studij


Rezultati ponavljačkog kolokvija 29/1/2018 - redoviti studij

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 30.1.2018.

Rezultati II kolokvija - redoviti studij


Rezultati II kolokvija - redoviti studij

Vrsta dokumenta: MS Word(docx)

Veličina: 13 kb

Datum objave: 22.1.2018.

Detaljni izvedbeni plan kolegija


DI plan kolegija

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 414 kb

Datum objave: 1.10.2017.

<