Srijeda , 27.1.2021. | 15:33
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Fitopatologija

Nastavnik

Brankica Svitlica
Ime i prezime: dr.sc. Brankica Svitlica
Telefon: 034/311-468
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -