Utorak , 21.1.2020. | 08:04
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Mehanizacija u VVV-u

Nastavnik

Mario Jakobović
Ime i prezime: Mario Jakobović, dipl.ing.
Telefon: 034/311-467
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -