+
Utorak , 21.1.2020. | 08:01
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Mehanizacija u VVV-u

Raspored konzultacija

Mario Jakobović, dipl.ing.

Srijeda

12:00 - 14:00 sati

Predavanja - Redovni studij

petak (24.01.)09:00 - 10:30Predavanje Greta Turković (Dvorana 7)

petak (24.01.)11:00 - 12:30Vježba / Seminar Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

Ispiti - Redovni studij

srijeda (04.12.)13:00 - 14:00Ispit Miroslav Kraljević (Dvorana 5)

utorak (04.02.)15:30 - 16:30Ispit Napoleon Špun Strižić (Dvorana 6)

utorak (18.02.)10:00 - 11:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (17.03.)15:30 - 16:30Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (12.05.)15:30 - 16:30Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (16.06.)15:30 - 16:30Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

utorak (30.06.)15:30 - 16:30Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

četvrtak (27.08.)10:00 - 11:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)

ponedjeljak (07.09.)10:00 - 11:00Ispit Greta Turković (Dvorana 7)