Nedjelja , 19.1.2020. | 23:56
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Kolegiji

 

2. godina

 

Organizacija i upravljanje

Nastavnik

Mario Hak
Ime i prezime: dr.sc. Mario Hak
Telefon: -
Fax: -
Web stranica: -
Facebook: -
Blog: -