Petak , 23.4.2021. | 15:31
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

Vinogradarstvo-Vinarstvo-Voćarstvo

 

Kolegiji

 

3. godina

 

Stručna praksa IV

Obavijest - Stručna praksa IV

Poštovane kolegice i kolege,
Prema naputku Vlade RH i Stožera civilne zaštite RH kako bi poštovali mjere i aktivnosti za suzbijanje koronavirusa, te prema uputi Prodekanice za nastavu VUP-a,kolegijji stručne prakse na svim studijskim programima koji se izvode kod vanjskih subjekata uključujući i nastavnu bazu Veleučilišta, do daljnjeg se neće izvoditi.
Za nastavak ivođenja kolegija Stručna praksa IV, molim Vas da pratite stranicu i Merlin, preko kojega ćete biti dodatno obaviješteni.
S poštovanjem,
Mario Jakobović dipl.ing., v.pred.


NOVI REVIDIRANI DIP (2019./2020.)

Stručna praksa IV

Vrsta dokumenta: Adobe Pdf(pdf)

Veličina: 1063 kb

Datum objave: 20.11.2018.

<