Nedjelja , 30.4.2017. | 20:42
Niste prijavljeni u sustav !
Vup.hr 

VVV

 

Info

 

Raspored predavanja

Redovni studij - 1. godina

utorak (2.5.2017.)

11:00 : 13:30Fiziologija biljaDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje + Vježbe

12:30 : 14:00Ishrana biljaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

14:15 : 15:00Ishrana biljaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:00 : 16:45Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba

srijeda (3.5.2017.)

08:30 : 10:00Fiziologija biljaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

10:00 : 10:45Fiziologija biljaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba

12:00 : 13:30Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba

četvrtak (4.5.2017.)

10:00 : 11:30BotanikaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:30 : 13:00BotanikaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

petak (5.5.2017.)

08:30 : 10:00MikrobiologijaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

10:15 : 11:00MikrobiologijaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

ponedjeljak (8.5.2017.)

08:30 : 10:00Uporaba i održavanje strojevaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

10:15 : 11:00Uporaba i održavanje strojevaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba

11:15 : 12:00Engleski jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

12:00 : 12:45Engleski jezik IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba

utorak (9.5.2017.)

12:30 : 14:00Ishrana biljaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

14:15 : 15:00Ishrana biljaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba

15:15 : 16:00Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Predavanje

16:00 : 16:45Njemački jezik IIVjekoslav Babukić (Dvorana 3)Vježba

srijeda (10.5.2017.)

08:30 : 10:00Fiziologija biljaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

10:00 : 10:45Fiziologija biljaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Vježba

12:00 : 13:30Tjelesna i zdravstvena kultura II.Sportski tereni (Sportski tereni)Vježba

četvrtak (11.5.2017.)

10:00 : 11:30BotanikaNapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

11:30 : 13:00BotanikaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

petak (12.5.2017.)

08:30 : 10:00MikrobiologijaMiroslav Kraljević (Dvorana 5)Predavanje

10:15 : 11:00MikrobiologijaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

Redovni studij - 2. godina

utorak (2.5.2017.)

08:30 : 11:00Vinogradarstvo IIZdenko Turković (Laboratorij)Predavanje

11:00 : 12:30Vinogradarstvo IIZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

15:00 : 16:30Organizacija i upravljanjeDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

srijeda (3.5.2017.)

08:30 : 10:45Voćarstvo IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

10:45 : 12:30Voćarstvo IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba

četvrtak (4.5.2017.)

08:30 : 10:00FitopatologijaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 11:30FitopatologijaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

petak (5.5.2017.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IINastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Vježba

ponedjeljak (8.5.2017.)

10:00 : 12:30Tehnologija vina IGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

12:30 : 14:00Tehnologija vina IGreta Turković (Dvorana 7)Vježba

utorak (9.5.2017.)

08:30 : 11:00Vinogradarstvo IIZdenko Turković (Laboratorij)Predavanje

11:00 : 12:30Vinogradarstvo IIZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

15:00 : 16:30Organizacija i upravljanjeDragutin Lerman (Dvorana 4)Predavanje

srijeda (10.5.2017.)

08:30 : 10:45Voćarstvo IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Predavanje

10:45 : 12:30Voćarstvo IINapoleon Špun Strižić (Dvorana 6)Vježba

četvrtak (11.5.2017.)

08:30 : 10:00FitopatologijaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 11:30FitopatologijaZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

petak (12.5.2017.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IINastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Vježba

Redovni studij - 3. godina

utorak (2.5.2017.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IVNastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Vježba

srijeda (3.5.2017.)

08:30 : 10:00Dorada i skladištenje u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnjiGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

08:30 : 10:00Razmnožavanje i rasadničarstvoZdenko Turković (Laboratorij)Predavanje

10:00 : 10:45Razmnožavanje i rasadničarstvoZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

10:00 : 10:45Dorada i skladištenje u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnjiGreta Turković (Dvorana 7)Vježba

11:30 : 13:00Troškovi i kalkulacijeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

13:15 : 14:00Troškovi i kalkulacijeGreta Turković (Dvorana 7)Vježba

14:00 : 15:30Metode oplemenjivačkog radaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

15:30 : 16:15Metode oplemenjivačkog radaGreta Turković (Dvorana 7)Vježba

četvrtak (4.5.2017.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IVNastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Vježba

utorak (9.5.2017.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IVNastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Vježba

srijeda (10.5.2017.)

08:30 : 10:00Razmnožavanje i rasadničarstvoZdenko Turković (Laboratorij)Predavanje

08:30 : 10:00Dorada i skladištenje u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnjiGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

10:00 : 10:45Dorada i skladištenje u voćarskoj i vinogradarskoj proizvodnjiGreta Turković (Dvorana 7)Vježba

10:00 : 10:45Razmnožavanje i rasadničarstvoZdenko Turković (Laboratorij)Vježba

11:30 : 13:00Troškovi i kalkulacijeGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

13:15 : 14:00Troškovi i kalkulacijeGreta Turković (Dvorana 7)Vježba

14:00 : 15:30Metode oplemenjivačkog radaGreta Turković (Dvorana 7)Predavanje

15:30 : 16:15Metode oplemenjivačkog radaGreta Turković (Dvorana 7)Vježba

četvrtak (11.5.2017.)

08:00 : 15:00Stručna praksa IVNastavna baza Klijet i spremite vina (Nastavna baza Klijet i spremite vina)Vježba