Subota , 20.12.2014 | 13:10
Niste prijavljeni u sustav !

Veleučilište u Požegi : Dobrodošli

Vup.hr : Konzultacije kod dr.sc. Katarine Potnik Galić

Konzultacije kod dr.sc. Katarine Potnik Galić

Objavljeno: 18. prosinac 2014 u 11:37
Vup.hr : Konzultacije kod Vesne Vulić, prof.

Konzultacije kod Vesne Vulić, prof.

Objavljeno: 18. prosinac 2014 u 11:32
Vup.hr : Ispitni rokovi kod v.pred. Dragane Bjelić, dipl.iur.

Ispitni rokovi kod v.pred. Dragane Bjelić, dipl.iur.

Objavljeno: 18. prosinac 2014 u 10:01
Vup.hr : Obavijest o održavanju stručne radionice

Obavijest o održavanju stručne radionice

Objavljeno: 15. prosinac 2014 u 15:51
Vup.hr : Demonstratura iz matematike

Demonstratura iz matematike

Objavljeno: 15. prosinac 2014 u 14:59
Vup.hr : Njemački jezik I  i III

Njemački jezik I i III

Objavljeno: 13. prosinac 2014 u 18:38
Vup.hr : Demonstratura iz matematike

Demonstratura iz matematike

Objavljeno: 11. prosinac 2014 u 11:42
Vup.hr : Odgoda nastave njemačkog jezika

Odgoda nastave njemačkog jezika

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 20:28
Vup.hr : 3.GODINA - REDOVNI STUDENTI - MENTORSKI SASTANAK

3.GODINA - REDOVNI STUDENTI - MENTORSKI SASTANAK

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 13:03
Vup.hr : Njemački jezik III - odgoda

Njemački jezik III - odgoda

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 8:39
Vup.hr : Konzultacije kod Vesne Vulić, prof.

Konzultacije kod Vesne Vulić, prof.

Objavljeno: 18. prosinac 2014 u 11:33
Vup.hr : Rezultati 1. kolokvija - Herbologija s fitofarmacijom

Rezultati 1. kolokvija - Herbologija s fitofarmacijom

Objavljeno: 17. prosinac 2014 u 23:35
Vup.hr : Ispravak I kolokvija iz Tehnologije JAK

Ispravak I kolokvija iz Tehnologije JAK

Objavljeno: 17. prosinac 2014 u 14:03
Vup.hr : Obavijest za  IZVANREDNE  studente 2. godine VVV-a

Obavijest za IZVANREDNE studente 2. godine VVV-a

Objavljeno: 11. prosinac 2014 u 14:24
Vup.hr : Obavijest za studente 3.godine VVV-a

Obavijest za studente 3.godine VVV-a

Objavljeno: 10. prosinac 2014 u 20:03
Vup.hr : Odgoda nastave njemačkog jezika

Odgoda nastave njemačkog jezika

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 20:31
Vup.hr : Njemački jezik I

Njemački jezik I

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 8:31
Vup.hr : Njemački jezik I

Njemački jezik I

Objavljeno: 3. prosinac 2014 u 9:52
Vup.hr : Terenska nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture I.

Terenska nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture I.

Objavljeno: 2. prosinac 2014 u 14:45
Vup.hr : Kolokvij I iz Entomologije

Kolokvij I iz Entomologije

Objavljeno: 2. prosinac 2014 u 9:18
Vup.hr : IZVANREDNI STUDENTI-TEHNOLOGIJA VOĆA KOLOKVIJ

IZVANREDNI STUDENTI-TEHNOLOGIJA VOĆA KOLOKVIJ

Objavljeno: 19. prosinac 2014 u 8:15
Vup.hr : Konzultacije kod Vesne Vulić, prof.

Konzultacije kod Vesne Vulić, prof.

Objavljeno: 18. prosinac 2014 u 11:33
Vup.hr : Ispitni rokovi kod v.pred. Dragane Bjelić, dipl.iur.

Ispitni rokovi kod v.pred. Dragane Bjelić, dipl.iur.

Objavljeno: 18. prosinac 2014 u 9:49
Vup.hr : Odgoda nastave njemačkog jezika

Odgoda nastave njemačkog jezika

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 20:33
Vup.hr : Mentorski sastanak - studenti s invaliditetom

Mentorski sastanak - studenti s invaliditetom

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 14:58
Vup.hr : Rezultati pismenih ispita - rok 04.12.2014.

Rezultati pismenih ispita - rok 04.12.2014.

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 11:36
Vup.hr : Njemački jezik I

Njemački jezik I

Objavljeno: 8. prosinac 2014 u 8:31
Vup.hr : Njemački jezik I

Njemački jezik I

Objavljeno: 3. prosinac 2014 u 9:52
Vup.hr : Terenska nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture I.

Terenska nastava iz Tjelesne i zdravstvene kulture I.

Objavljeno: 2. prosinac 2014 u 14:46
Vup.hr : Njemački jezik I, konzultativna nastava

Njemački jezik I, konzultativna nastava

Objavljeno: 1. prosinac 2014 u 10:24
Vup.hr : Radionica-Stručna praksa I

Radionica-Stručna praksa I

Objavljeno: 1. prosinac 2014 u 8:20
Vup.hr : Rezultati 2. kolokvija RP1 - redovni studenti

Računovodstvo za poduzetnike I

Rezultati 2. kolokvija RP1 - redovni studenti

Objavljeno: 19. prosinac 2014 u 11:26 h

Vup.hr : Rezultati II. kolokvija

Osnove građanskog prava I

Rezultati II. kolokvija

Objavljeno: 18. prosinac 2014 u 11:28 h

Vup.hr : Rezultati 1. kolokvija - Herbologija s fitofarmacijom

Oglasna ploča

Rezultati 1. kolokvija - Herbologija s fitofarmacijom

Objavljeno: 17. prosinac 2014 u 23:35 h

Vup.hr : Financijsko računovodstvo: Kolokvij 2 redovni

Financijsko računovodstvo

Financijsko računovodstvo: Kolokvij 2 redovni

Objavljeno: 17. prosinac 2014 u 17:03 h

Vup.hr : Rezultati kolokvija 12.12.2014. IZVANREDNI STUDENTI

Europske integracije

Rezultati kolokvija 12.12.2014. IZVANREDNI STUDENTI

Objavljeno: 16. prosinac 2014 u 16:58 h

Vup.hr : 14 Monetarna politika

Ekonomska politika

14 Monetarna politika

Objavljeno: 19. prosinac 2014 u 14:50 h

Vup.hr : Menadžment ljudskih resursa - 10.predavanje - 2014-2015

Menadžment ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa - 10.predavanje - 2014-2015

Objavljeno: 19. prosinac 2014 u 13:33 h

Vup.hr : Menadžment ljudskih resursa - 10.predavanje - 2014-2015

Menadžment ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa - 10.predavanje - 2014-2015

Objavljeno: 19. prosinac 2014 u 13:33 h

Vup.hr : Organizacija i upravljanje - 11. predavanje - 2014-2015

Organizacija i upravljanje

Organizacija i upravljanje - 11. predavanje - 2014-2015

Objavljeno: 19. prosinac 2014 u 13:29 h

Vup.hr : Organizacija i upravljanje - 11. predavanje - 2014-2015

Organizacija i upravljanje

Organizacija i upravljanje - 11. predavanje - 2014-2015

Objavljeno: 19. prosinac 2014 u 13:29 h

Anketa

Koristite li VUP wireless?
Pretraživanje

Traži
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :