Nedjelja , 18.11.2018. | 07:57
Niste prijavljeni u sustav !

Veleučilište u Požegi : Dobrodošli

Vup.hr : Demonstrature - statistika

Demonstrature - statistika

Objavljeno: 16. studeni 2018. u 14:44
Vup.hr : Poziv na Planinarsku turu

Poziv na Planinarsku turu

Objavljeno: 13. studeni 2018. u 12:45
Vup.hr : Demonstratura iz Računovodstva

Demonstratura iz Računovodstva

Objavljeno: 8. studeni 2018. u 13:37
Vup.hr : Odrada vježbi iz Gospodarske matematike I

Odrada vježbi iz Gospodarske matematike I

Objavljeno: 6. studeni 2018. u 10:34
Vup.hr : Odrada predavanja Uvod u gospodarsku statistiku I

Odrada predavanja Uvod u gospodarsku statistiku I

Objavljeno: 30. listopad 2018. u 11:55
Vup.hr : Promjena termina konzultacija iz kolegija TZK.I.

Promjena termina konzultacija iz kolegija TZK.I.

Objavljeno: 29. listopad 2018. u 9:52
Vup.hr : Termini konzultacija za izvanredne studente

Termini konzultacija za izvanredne studente

Objavljeno: 24. listopad 2018. u 10:46
Vup.hr : Počela ekonomije- predavanje 23.10.2018.

Počela ekonomije- predavanje 23.10.2018.

Objavljeno: 22. listopad 2018. u 13:35
Vup.hr : Demonstrature - statistika

Demonstrature - statistika

Objavljeno: 16. studeni 2018. u 14:44
Vup.hr : Poziv na Planinarsku turu

Poziv na Planinarsku turu

Objavljeno: 13. studeni 2018. u 12:46
Vup.hr : Odrada vježbi iz Gospodarske matematike I

Odrada vježbi iz Gospodarske matematike I

Objavljeno: 6. studeni 2018. u 10:34
Vup.hr : Odrada predavanja Uvod u gospodarsku statistiku I

Odrada predavanja Uvod u gospodarsku statistiku I

Objavljeno: 30. listopad 2018. u 11:55
Vup.hr : Promjena termina konzultacija iz kolegija TZK.I.

Promjena termina konzultacija iz kolegija TZK.I.

Objavljeno: 29. listopad 2018. u 9:54
Vup.hr : Termini konzultacija za izvanredne studente

Termini konzultacija za izvanredne studente

Objavljeno: 24. listopad 2018. u 10:53
Vup.hr : Počela ekonomije- predavanje 23.10.2018.

Počela ekonomije- predavanje 23.10.2018.

Objavljeno: 22. listopad 2018. u 13:35
Vup.hr : Popis grupa za Informatiku

Popis grupa za Informatiku

Objavljeno: 21. listopad 2018. u 13:43
Vup.hr : ODGODA NASTAVE TZK.I.

ODGODA NASTAVE TZK.I.

Objavljeno: 19. listopad 2018. u 14:34
Vup.hr : Izmjena termina predavanja - 1. godina - redoviti

Izmjena termina predavanja - 1. godina - redoviti

Objavljeno: 16. studeni 2018. u 12:29
Vup.hr : Poziv na Planinarsku turu

Poziv na Planinarsku turu

Objavljeno: 13. studeni 2018. u 12:48
Vup.hr : Zaštita na radu-Stručna praksa

Zaštita na radu-Stručna praksa

Objavljeno: 12. studeni 2018. u 10:51
Vup.hr : Entomologija - kolokvij

Entomologija - kolokvij

Objavljeno: 9. studeni 2018. u 13:58
Vup.hr : Obavijest studentima - Demonstratura za studente VVV-a

Obavijest studentima - Demonstratura za studente VVV-a

Objavljeno: 7. studeni 2018. u 11:27
Vup.hr : Odgoda vježbi iz Matematike i termin odrade

Odgoda vježbi iz Matematike i termin odrade

Objavljeno: 6. studeni 2018. u 10:39
Vup.hr : Promjena termina konzultacija iz kolegija TZK.I.

Promjena termina konzultacija iz kolegija TZK.I.

Objavljeno: 29. listopad 2018. u 9:56
Vup.hr : Termini konzultacija za izvanredne studente

Termini konzultacija za izvanredne studente

Objavljeno: 24. listopad 2018. u 10:50
Vup.hr : ODGODA NASTAVE TZK.I.

ODGODA NASTAVE TZK.I.

Objavljeno: 19. listopad 2018. u 14:36
Vup.hr : Entomologija - odgoda i nadoknada nastave

Entomologija - odgoda i nadoknada nastave

Objavljeno: 19. listopad 2018. u 11:24
Vup.hr : ODRADA NASTAVE TZK I.

ODRADA NASTAVE TZK I.

Objavljeno: 12. listopad 2018. u 15:06
Vup.hr : Tehnička fizika - nadoknada predavanja

Tehnička fizika - nadoknada predavanja

Objavljeno: 15. studeni 2018. u 13:20
Vup.hr : Poziv na Planinarsku turu

Poziv na Planinarsku turu

Objavljeno: 13. studeni 2018. u 12:48
Vup.hr : Zaštita na radu-Stručna praksa I

Zaštita na radu-Stručna praksa I

Objavljeno: 12. studeni 2018. u 10:46
Vup.hr : Organizacija i upravljanje - odgoda nastave

Organizacija i upravljanje - odgoda nastave

Objavljeno: 12. studeni 2018. u 8:19
Vup.hr : Odgoda vježbi iz Matematike i termin odrade

Odgoda vježbi iz Matematike i termin odrade

Objavljeno: 6. studeni 2018. u 10:39
Vup.hr : Ana Mrgan, dipl.ing. - nastavak održavanja nastave

Ana Mrgan, dipl.ing. - nastavak održavanja nastave

Objavljeno: 6. studeni 2018. u 9:03
Vup.hr : ODRADA NASTAVE TZK I.

ODRADA NASTAVE TZK I.

Objavljeno: 29. listopad 2018. u 14:48
Vup.hr : Nastavak održavanja nastave - dr.sc. Svjetlana Škrabal

Nastavak održavanja nastave - dr.sc. Svjetlana Škrabal

Objavljeno: 29. listopad 2018. u 10:51
Vup.hr : Promjena termina konzultacija iz kolegija TZK.I.

Promjena termina konzultacija iz kolegija TZK.I.

Objavljeno: 29. listopad 2018. u 9:56
Vup.hr : Termini konzultacija za izvanredne studente

Termini konzultacija za izvanredne studente

Objavljeno: 24. listopad 2018. u 10:55
Vup.hr : Odgoda predavanja - Ana Mrgan

Odgoda predavanja - Ana Mrgan

Objavljeno: 22. listopad 2018. u 14:27
Vup.hr : ODGODA NASTAVE TZK.I.

ODGODA NASTAVE TZK.I.

Objavljeno: 19. listopad 2018. u 14:36
Vup.hr : Rezultati kolokvija održanog 12. 11. 2018. (redoviti studenti)

Europske integracije

Rezultati kolokvija održanog 12. 11. 2018. (redoviti studenti)

Objavljeno: 16. studeni 2018. u 11:11 h

Vup.hr : Rezultati kolokvija održanog 12. 11. 2018. (redoviti studenti)

Europske integracije

Rezultati kolokvija održanog 12. 11. 2018. (redoviti studenti)

Objavljeno: 16. studeni 2018. u 11:10 h

Vup.hr : Rezultati kolokvija održanog 12. 11. 2018. (redoviti studenti)

Europske integracije

Rezultati kolokvija održanog 12. 11. 2018. (redoviti studenti)

Objavljeno: 16. studeni 2018. u 11:10 h

Vup.hr : Rezultati 1. kolokvija_PE

Počela ekonomije

Rezultati 1. kolokvija_PE

Objavljeno: 15. studeni 2018. u 01:01 h

Vup.hr : Rezultati 1. kolokvija_PE

Počela ekonomije

Rezultati 1. kolokvija_PE

Objavljeno: 15. studeni 2018. u 01:01 h

Vup.hr : 7 Ekonomska politika

Osnove gospodarstva Hrvatske I

7 Ekonomska politika

Objavljeno: 13. studeni 2018. u 13:04 h

Vup.hr : 7 Ekonomska politika

Osnove gospodarstva Hrvatske I

7 Ekonomska politika

Objavljeno: 13. studeni 2018. u 13:04 h

Vup.hr : Grapes of Knowledge - book

Engleski jezik II

Grapes of Knowledge - book

Objavljeno: 8. studeni 2018. u 14:22 h

Vup.hr : Grapes of Knowledge - book

Engleski jezik I

Grapes of Knowledge - book

Objavljeno: 8. studeni 2018. u 14:22 h

Vup.hr : Grapes of Knowledge - book

Engleski jezik I

Grapes of Knowledge - book

Objavljeno: 8. studeni 2018. u 14:20 h

Pretraživanje

Traži
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :
Vup.hr :